Liczba odwiedzin strony: 27917 Osób na stronie: 5
 

Bruzdewicz Grażyna, Bruzdewicz-Kruber
Katarzyna, adwokat. Kancelaria adwokacka

 
 
Bruzdewicz Grażyna, Bruzdewicz-Kruber
Katarzyna, adwokat. Kancelaria adwokacka
 
Jagiellońska 17 lok. 4
70-362 Szczecin
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 61 poz. 541 - Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 11 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r.) Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:...
Monitor Polski 1999 Nr 27 poz. 409 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 czerwca 1999 r. o nadaniu orderów. (M.P. z dnia 19 sierpnia 1999 r.) Rej. 131/99 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Prezesa Rady Ministrów zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:...